Tanácsadás menete

A pszichológiai segítségnyújtás egy több alkalomból álló konzultációsorozatból tevődik össze. A legáltalánosabb a heti egyszer történő személyes találkozás, melynek hossza kb. 45-50 perc. Az első pár alkalom az adott élethelyzet, probléma, elérni kívánt cél feltérképezéséből, valamint az együttműködés alapját szolgáló bizalmi légkör, raport kialakításáról szól. Ezt követően meghatározzuk a közös munka fókuszát, melyen az elkövetkezendő alkalmak során dolgozni fogunk. A konzultációsorozat ezen szakaszának időbeli hossza (tehát, hogy hány alkalom szükséges) egyénileg eltérő, függően többek között pl. a probléma/cél komplexitásától. A prioritás és élethelyzet mentén a konzultáció fókusza változhat, új célokat tűzhetünk ki. A konzultációsorozat utolsó pár alkalma a közös munka lezárására, az együttműködés befejezésére szolgál. 

Minden egyes munkaszakasz közös megegyezéssel történik. A konzultációsorozatot a kliens bármikor megszakíthatja, anyagi elköteleződés kizárólag a soron következő, 24 órán belül le nem mondott alkalomra vonatkozik. 

 

Fontosnak tartom eloszlatni azt a tévhitet, miszerint a pszichológus a veséjébe lát, mozdulataiból, gondolataiban olvas, és megmondja, hogy Ön mit csináljon egy-egy helyzetben. Ön egyedi és megismételhetetlen: élettapasztalatai, mindennapi gondjai lehetnek másokéhoz hasonlók, ugyanakkor azok átélése, lecsapódásai nagyon személyesek. Így az Önnek legoptimálisabb helyzet megteremtése, az egy-egy problémára való megoldásmód is éppoly egyéni és személyre szabott. A pszichológiai konzultációk teret és időt biztosítanak arra, hogy önmagára koncentrálhasson, és saját megoldásait szakember közreműködésével felszínre juttassa, problémáit új megvilágításba helyezze.

Mi a tanácsadás menete?

1.

Aktuális élethelyzet és probléma megismerése

2.

Fókusz és célkijelölés

3.

Keretek átbeszélése és megállapodás

4.

Munkafázis (leghosszabb szakasz)

5.

Elért eredmények áttekintése

6.

Lezárás

A tanácsadás állandó jellemzői, így minden egyes konzultáció során érvényesülnek:

titoktartás – ítéletmentes aktív figyelem – empatikus odafordulás, együttérzés – biztonságos légkör megteremtése – tér és idő biztosítása, amikor a személy önmagára fókuszálhat – etikai és adatkezelési irányelvek betartása